Bas Förbund logo

Dokument

Här är GBKs dokumentsamling. 
Våra dokument finns lagrade som PDF filer och de hittar du nedan. Klicka på + så får du upp de dokument under rubriken. För att läsa dokumentet, klicka på dokumentnamnet eller rutan PDF.

Stadgar och Regler ger information om ändamål, medlemskap och verksamhet.

Förskriftsamlingen återfinns de regler som gäller för medlemmarna och på klubbområdet.

Miljöregler och policys styr de skyldigheter som medlem måste följa för att vi på Båtklubben ska kunna efterleva de lagkrav och andra bestämmelser som ålagts oss.

Dokument

Årsplanering

Protokoll

Seglingsresultat

Styrande dokument