Bas Förbund logo

Stadgar & Regler

Stadgar & Regler

Som medlem i Grödinge Båtklubb förbinder du dig att följa klubbens Stadgar och regler, Föreskriftsamling och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

I stadgarna hittar du information om ändamål, medlemskap och verksamhet.

I föreskriftsamling hittar du de regler som gäller för medlemmarna och på klubbområdet.

Vår klubbmiljö är viktig och reglerna i ämnet hittar du under fliken Verksamhet och underrubrik Miljö.