Bas Förbund logo

Vaktplikt

Vaktplikt

På Grödinge båtklubb delar varje medlem på vaktgång enligt schema.
Vaktchefen ansvarar för att upprätta vaktlista i BAS, Båtunionens Administrationssystem som
blir tillgänglig för bokning from den 10 december året innan det år vaktgång ska ske.
Varje medlem går två vaktpass (familjevakt räknas som ett vaktpass) per år och bokar själv sina pass i BAS.

Till vänster hittar du en lathund för hur du bokar dina pass.

Om du vill byta vakttillfälle så ansvarar du för att hitta en medlem att byta med.
När det är gjort kontaktar du vaktchefen för uppdatering i BAS. Vaktchefen kontaktuppgifter hittar du
under Kontakt och Styrelse

För uteblivet vaktpass debiteras 2000 kr per vakt.