Bas Förbund logo

Avgifter

Avgifter för medlemskap och båtplats

Här presenterar vi våra avgifter för medlemskapet. Medlemsavgifterna faktureras.
Vi har platser vid Y-bom, brygga med boj samt några platser på svaj.

Avgifterna består av:

  • Inträdesavgift (engångsbelopp)
  • Årsavgift
  • Depositionsavgift för nyckeltagg
  • Y-bommar
  • Sjösättning/upptagning med kran
  • Förvaring av mast i mastskjul
  • Sommar- och vinterplats

Prisblad för Avgift

Fakturering av avgifterna skickas ut via mail efter årsmötet.

Medlemsavgiften betalas in på Plusgiro 71 84 84 – 9
OBS! Glöm inte att ange fakturanummer vid inbetalning.

Vid frågor om avgift och fakturering kontakta vår kassör,
se Kontakt och Förtroendevalda