Bas Förbund logo

Funktionärer

Här hittar du kontaktuppgifter till funktionärerna på Båtklubben.

Boj-Kommitté

Johan Christiansson
Vice hamnkapten
073-350 62 86

Bo Prim
073-958 19 33

 

Seglingskommittén

Olivia Nordh (sammankallande)
072-395 36 62
olivianordh@outlook.com

Ulf Strömberg
073-654 19 41
Uffestromberg@hotmail.com

Mastkranförare

Kjell Svensson       Ordinarie
070-889 18 50

Bo Prim                   Ordinarie
073-958 19 33

Johan Elmblad      Ordinarie
073-209 56 27

Ola Edström           Ordinarie
070-898 73 29

John Olsson            Ordinarie
070-594 51 40

Jukka Puustinen    Ordinarie
070-788 60 15

Dag Ygland              Ordinarie
070-314 55 14

Leif Lindahl             Spec. Extra reserv
070-025 25 99

Tomas Sörensen     Spec. Extra reserv
070-946 84 17

Representant Vägföreningen

Mikael Johansson
073-202 36 22

Materialmästare

Bo Prim
073-958 19 33

VA-Mästare

Birger Berggren
070-695 49 95

EL-Mästare

Birger Lundberg
070-774 47 11