Bas Förbund logo

Arbetsplikt

Arbetsdagarna är ett tillfälle att för oss på klubben att träffas för att göra underhåll.
Vi har alltid trevligt samtidigt som vi uträttar något bra.

Arbetsplikt

Grödinge båtklubb är en förening som är helt beroende av medlemmarnas ideella insatser för att fungera. Vid arbetsdagarna utförs en mängd underhålls- och reparationsarbeten men även sidan av arbetsdagarna utförs arbeten, tex markarbeten.

Minst en hel dags arbete per medlem ska utföras per år.

Medlemmar som fyllt 70 år är befriade från arbetsplikt men är självklart välkomna att delta om så önskas.

Har du inte möjlighet att komma till någon av de tre arbetsdagarna som erbjuds så hör av dig till Grödinge Båtklubb så kanske vi kan erbjuda dig möjligheten att bidra på något annat sätt.

För utebliven arbetsplikt debiteras 1000 kr.

Din insats på Grödinge Båtklubb är viktig!