Bas Förbund logo

Klubbmiljö

Här hittar du bra information om hur vi tar hand om vår klubbmiljö på bästa sätt.

Vår miljö är viktig!

Östersjön blir bara mer och mer drabbad av övergödning, gifter och plast.
Vi i Grödinge Båtklubb vill göra vad vi kan för att bevara Östersjön för vårt stora intresse – båtliv på Botkyrkas arrenderade mark.
Som alla andra båtklubbar måste vi följa myndigheter och kommunala lagar och föreskrifter för att slippa kostsamma miljöförelägganden
samt få möjligheten att söka statliga miljöbidrag.

Vi som båtägare behöver därför ta hänsyn till miljön såväl på vattnet som på land. Produkter som används i båtlivet ska användas med
eftertanke och i enlighet med gällande regelverk.

 

 

TBT och rester av giftfärger på båtskrov

GBK har beslutat att inte sjösätta båtar 2021 med rester av TBT om inte intyg att båten är fri från TBT kan uppvisas.

TBT-färger för fritidsbåtar förbjöds 1989.
Alla båtar från 1995 eller tidigare skall kontrolleras/mätas. Båtar som ej har kontrollerats eller har för höga giftvärden får ej sjösättas fr.om 2021 om man inte kan uppvisa intyg att båtskrovet är fri från TBT.
Under hösten 2020 har klubben anordnat mätning av bottenfärg till självkostnadspris. Vi har anlitat företaget Happy Boat och Britta Eklund som har skannat våra båtar på klubben.

Priset är beroende av antal båtar som mäts/kontrolleras vid tillfället. Du som missat mätningstillfället kan kontakta vår Miljöansvarige, se kontakt Styrelse