Bas Förbund logo

Medlemskap

Klicka på de rubriker nedan till vänster för att få mer information om vad medlemskapet innebär på Grödinge Båtklubb.

Trivsel och sammanhållning i fokus.

Som medlem välkomnar vi dig som förstår och stödjer idén med en allmännyttig ideell förening som främjar båtlivet. Medlemmarna delar på vaktgång, deltar i gemensamma arbetsdagar och i övrigt sköter anläggningen för allas trivsel.

Som medlem bidrar du också med dina kunskaper, erfarenheter och arbetsinsatser. I gengäld kan du ha båt till en rimlig kostnad året om på en anläggning med bra faciliteter.
Mer detaljerad information finns nedan och under de rubriker som finns till vänster samt under fliken Verksamhet och Klubbmiljö. 
De Styrande dokumenten hittar du också under fliken Dokument.

Medlemskap i Grödinge Båtklubb innebär bland annat:

  • Berättigande till plats vid klubbens hamn- och uppläggningsanläggning om plats finns att tillgå som lämpar sig för medlemmens båt.
  • Tillgång till allmänna gemensamma faciliteter.
  • En heldags arbete på båtklubben alternativt två halvdagar.
  • 2 vaktpass per år (2 familjevaktpass per år går också bra om man föredrar att gå med familjemedlem).
  • Följa Båtklubbens Stadgar & Regler, Föreskrifter, Miljöregler och i stadgeenlig ordning fattade beslut.
  • Erlägga de avgifter som beslutats för medlem.
  • Tagit del av Båtklubbens Styrande dokument och regler och godkänner dem.

Vill du bli medlem:
För att ansöka om medlemskap, se
BLI MEDLEM

Urträde:
Urträde på egen begäran görs skriftligen till Grödinge Båtklubb, se mailadress längst ned.

Kontaktuppgifter:
Medlem är skyldig att utan dröjsmål underrätta Styrelsen om ändringar av kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress som finns i BAS. Detta görs antingen direkt i BAS eller via e-mail till Grödinge Båtklubb. Ändrar du båtuppgifter ska det också meddelas Grödinge Båtklubb via e-mail, se adress nedan.

Regler

Miljöregler:
Medlemmen är skyldig att följa de miljöregler och policys som föreningen antagit. Bland annat får båtar med rester av TBT inte sjösättas från och med 2021. Alla båtar från 1995 eller tidigare skall kontrolleras/mätas. Eftersom vi arrenderar marken av Botkyrka Kommun är vi också tvingade att följa deras beslut för att kunna behålla arrendet och för att slippa extra stora kostnader.
Läs mer om klubbens miljöregler under Verksamhet, Klubbmiljö.

Avgifter:
Avgifterna består av olika delar, för mer detaljerad prislista se Avgift
Avgifterna inbetalas enligt faktura.

Båtplats:
Under Verksamhet, Båtplats hittar du bland annat information om max vikt på båt för att vi ska kunna hantera den med våra lyftkranar men även vad som gäller vid förtöjning av båt vid brygga och boj. Var vi placerar ev. mast etc.

Årsmöte:
Årsmötet hålls en gång per år innan februaris utgång. Kallelse till det kommer separat.
Protokollen hittar du under fliken Dokument.

Stadgar och regler
Medlem förbinder sig att följa klubbens stadgar, föreskriftsamling och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Vaktplikt:
Medlem ska utföra vakttjänst enligt GBK:s föreskriftsamling. Mer information finns under Vaktplikt.

Arbetsplikt:
Grödinge båtklubb är en ideell förening som är beroende av medlemmars ideella arbetsinsatser för att fungera.
Vid arbetsdagarna utförs en mängt underhålls- och reparationsarbeten men även vid sidan av arbetsdagarna utförs arbeten, tex markarbeten. Mer info hittar du under Arbetsplikt. Din arbetsinsats är viktig och vi har det trevligt under dessa dagar.