Sjösättning 3

Startdatum: 15/05/2021

Lördag 2021-05-15 kl 08:00
Har du kollat kätting och sten inför sjösättning!