Sjösättning 2

Startdatum: 08/05/2021

Lördag 2021-05-08 kl 08:00
Har du kollat kätting och sten inför sjösättning!