Bas Förbund logo

Sjösättning 4

Startdatum: 18/05/2024

Lördag 2024-05-18 kl 08:00

Har du kontrollerat din kätting och sten inför sjösättningen ?

Kätting och bojsten äldre än tre år skall besiktigas minst vartannat åt.

Anmälan  till sjösättning görs i BAS.