Sjösättning 4

Startdatum: 22/05/2021

Lördag 2021-05-22 kl 08:00
Har du kollat kätting och sten inför sjösättning!