Miljöregler används inte

Används inte, mtrl inlagt på Klubbmiljö

För att vi som Båtklubb ska kunna följa de lagar och förordningar behöver vi också se till att vi
hanterar miljöavfall från båtar på bästa sätt.
Du som medlem är skyldig att följa de miljöregler och policys som föreningen har antagit, se nedan.
Du hittar också information, tips och råd på vår miljösida under Verksamhet.

Båtar från 1995 eller tidigare skall kontrolleras/mätas.
Båtklubben förmedlar kontaktuppgifter för mätning av båt, kontakta vår miljöansvarig, se Kontakt och Styrelse och förtroendevalda.

Båtar med rester av TBT färg måste saneras. Se fliken Verksamhet och Miljö för tips om tillvägagångssätt för sanering.

Dokument för som reglerar vår klubbmiljö hittar du till vänster.