Bas Förbund logo

Sanering av TBT!

2021-01-04
Du som har scannat din båt och fått resultat med förhöjda värden av TBT Tennorganiska föreningar på ditt båtskrov, måste sanera innan sjösättning 2021. Det är redan många som sanerat sina båtar men det finns fortfarande båtar kvar.
För att sanera på rätt sätt så bifogar vi en instruktion om hur det lämpligast ska genomföras för att
undvika kontaminering av giftfärgen i marken.

Har du ännu inte haft möjlighet till att scanna din båt, ta kontakt med Miljöansvarig.

Intäckning vid sanering av båt 2020-1