Bas Förbund logo

Ny rekommendation från Transportstyrelsen om sanering av TBT

2022-08-26
Du som har scannat din båt och fått resultat med förhöjda värden av TBT, Tennorganiska föreningar, på ditt båtskrov, måste sanera innan sjösättning. Det är redan många som sanerat sina båtar men det finns fortfarande båtar kvar.
Transportstyrelsen har gett ut en ny rekommendation för hur man ska sanera på rätt och hur det lämpligast ska genomföras för att undvika kontaminering av giftfärgen i marken.

De metoder som rekommenderas är:
- Slipning
- Torrskrapning
- Blästring med sand eller kolsyra
- Gelbehandling med skrapa


Information om hur man ska gå till väga finns i Transportstyrelsens skrift TSS 2021-3499 som finns längre ner på sidan.

Har du ännu inte haft möjlighet till att scanna din båt, ta kontakt med Miljöansvarig.

Transportstyrelsens rekommendationer