Bas Förbund logo

Avfallshantering inom GBK

2024-06-03
Uppdaterad Avfallshantering.

Följande avfallsslag kan kastas inom området:
• Hushållssopor
• Brännbara grovsopor
• Metaller
• Spillolja och oljefilter
• Glykol
• Båtbatterier (ej litiumbatterier)
Allt annat avfall måste tas med och kastas på kommunal
återvinningsstation eller motsvarande.

Karta och mer utförlig information kan ni se på bifogade dokument nedan.

Karta avfallshantering GBK 2024-05-05

Avfallshantering GBK ver 2 2024-05-08