Årsmöte den 28 februari 2021 kl 13:00-16.00

Startdatum: 28/02/2021

Årsmötet hålls digitalt via Teams. Vi vill att ni loggar in till mötet kl 12:45 för att alla
ska vara inloggade till kl 13:00.