Sjösättning 1

2020-12-13
Den 24 april kl 08:00 börjar vi första ordinarie sjösättning.
Vi avslutar dagen när alla föranmälda båtar är i sjön.
Vi följer Folkmyndighetens rekommendationer och håller avstånd.

Välkomna!